Hiển thị tất cả 9 kết quả

Dòng chai nắp bi bao gồm 7 loại rượu là Rượu trắng, Rượu mơ, Rượu táo mèo, Rượu nếp cẩm, Rượu sâm, Rượu vải và Rượu mận.