Hiển thị tất cả 6 kết quả

Dòng Akashi 29,5 độ, bao gồm 3 loại rượu là Rượu mơ và Rượu nếp cẩm với 3 loại dung tích là 375ml, 500ml, 750ml.