“Từ Triệu Đinh Lý Trần bao đời gây nền độc lập
Cùng Hán Đường Tống Nguyên mỗi bên xưng đế một phương.”

Như quý vị có thể thấy ở đây, trải dọc theo các thời kỳ lịch sử ấy là sự phát triển trong cách nấu rượu, thưởng rượu và các loại dụng cụ, vật dụng dùng để đựng rượu và uống rượu như chén, chóe, bình chứa rượu..

Nền văn minh ẩm thực của Việt Nam, mà trong ẩm thực thì phải nói đến rượu – hoàng đế của những bữa tiệc đã và đang phát triển song song với nền văn minh ẩm thực của thế giới và Trung Quốc.

Với mong muốn thắp lên lòng tự tôn dân tộc, AVIA đã liên tục nghiên cứu, tìm hiểu về bối cảnh phát triển của các sản phẩm rượu và văn hóa uống rượu trên thế giới và Việt Nam qua các thời kỳ phát triển của lịch sử. Kết quả là sự ra đời của một không gian trưng bày, thưởng thức và trải nghiệm văn hóa rượu truyền thống. Từ đó hiện thực hóa khát vọng đưa thương hiệu rượu Việt vươn tầm thế giới, đồng thời giới thiệu tới người dân Việt và bạn bè quốc tế khi đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Xem thêm một số hình ảnh về Bảo tàng văn hóa rượu của AVIA: